Impressum

Zawartość witryny internetowej dostępnej pod adresem www.pawelczubatka.com chroniona jest prawem autorskim. Zawartość ta nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że właściciel tej witryny wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.


Witryna internetowa dostępna pod adresem www.pawelczubatka.com zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Właściciel witryny internetowej www.pawelczubatka.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia ze stroną nie będącą jego własnością nie oznacza, że właściciel rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.